Bilens filter

För att din bil ska fungera intakt så sitter det på lite olika platser lite olika filter. Filtren har som uppgift att förhindra att oönskad smuts och partiklar tar sig in i bilens system. Vi tänkte här berätta lite om några av de vanligaste filtren i bilen som bör bytas med jämna mellanrum.

Oljefilter

Tipsen i denna artikel är hämtade från filterteknik.se, där du även kan se hur du bär dig åt för att byta de olika filtern. Behöver du införskaffa något av filtren så rekommenderar vi att du tar en titt på www.mekanika.se där du finner både filter och information om dessa.

Bränslefilter

Ett bränslefilter är något som är nödvändigt att ha i din bil för att förhindra att smuts och annat skräp hamnar i drivmedlet och hämmar fordonets bränsletillförsel och kan skada motorn samt de delar som pumpar in bränslet i motorn. Filtret bör bytas med jämna mellanrum för att motverka att det sker en igensättning. En igensättning innebär kort och gott att en massa smuts har fångats upp av filtret så att det blivit igentäppt. Är filtret igentäppt och förbrukat så kommer detta att störa motorns prestanda väsentligt både i form av motoreffekt och prestanda. Bilen kan bli svårstartad och inte gå rent i och med mindre regelbundet insprut av bränsle.

Luftfilter

Luftfiltret på en bil går att tänka på ungefär som en bilens lunga. Ett luftfilters uppgift är att stoppa skadligt material så som småpartiklar och smuts från att komma in i motorn. Eftersom all luft som kommer in i bilens motor kommer in genom luftfiltret så är det viktigt att se till så att luftfiltret är i gott skick för att slippa att det påverkar bilens prestanda i form av exempelvis långsam acceleration . Ett smutsigt luftfilter kan dessutom påverka bilens utsläpp, och vill det sig illa så kan det göra så att bilen inte håller sig inom tillåtna halter på avgastestet vid besiktning.

Oljefilter

Oljefiltret är en anordning för att avlägsna oönskade partiklar ur exempelvis motoroljan i motorn. Med tiden så kommer filtret att bli smutsigt och behöver bytas. Oljan i motorn fungerar som ett smörjmedel och hjälper till att absorbera sot och partiklar samt fördelar värme i motorn. Om oljan förorenas för mycket så kommer dess funktion att smörja motorn att försämras, därför är ett oljefilter mycket viktigt. Själva oljefiltret brukar man rekommendera att byta ungefär lika ofta som du byter själva oljan.

Till sist vi poängtera att vi som skriver detta inte är utbildade bilmekaniker och rekommenderar att om ni själva är i färd med att byta filter av något slag och inte är säkra på er sak –  ta då kontakt med professionella yrkesmän för att förhindra skador på fordon och eller person.